Разполагаме с екип, специализиран в индустриалното проектиране – технология на промишлените предприятия, изготвяне на пълна проектна документация, помощ и консултиране до въвеждане на предприятието в експлоатация.

Осигуряваме предварително проучване, консултиране и изготвяне на пълна проектна документация за дървопреработвателни и мебелни предприятия, производства на пелети, екобрикети и др. Проектиране и наладка на вентилационни и пневмотранспортни инсталации.

Предлагаме измерване и сертификат за контрол на вентилация, шум, осветеност и микроклимат, издаден от лицензирана лаборатория (Орган за контрол от вид С, лиценз №110 ОКС от ИА БСА).

Вие сте тук:Home Промишлени сгради