• Подръжка на електроинсталации
  Подръжка на електроинсталации

  Извършваме подръжка на съществуващи електроинсталации . Нашите клиенти се възползват от преференциални цени . Минимални такси за абонамент .

 • Аварийни електроуслуги
  Аварийни електроуслуги

  Извършваме аварийни посещения при аварии в електрическата система на вашето жилище.Качествено и бързо отстраняване на повредата. Гаранции за извършената услуга.

 • Професионални електроуслуги
  Професионални електроуслуги
  Отстраняване на електро повреди, изграждане на ел инсталации и ел табла, ремонт и инсталации на всякакви електро уреди, в това число ремонт на бойлери, миялни машини, електро монтаж и свързване на електрическите уреди.
 • Ремонт на електротабла и инсталации.
  Ремонт на електротабла и инсталации.

  Извършваме  ремонти на съществуващи електротабла . Смяна на електромери, предпазители, Дефектнотокови защити, контактори . Смяна на захранващи кабели .

Инсталационни тръби

Видове
- черни бергманови тръби
Изработват се от изолационна хартия и са покрити с битумна смес. Изработват се с диаметър 9; 11; 13,5; 16; 23; 29; 36; използват се за полагане под мазилката.

- бели бергманови тръби
Изработват се от изолационна хартия и са обвити с пооловна стуманена обвивка изработват се с диаметър 5; 11; 13; 16; 23; 29; 36; Изработват се от три пласта изолирана хартия, използват се както за скрити така и за открити инсталции. Използват се за скрит и открит монтаж.
- пластмасови тръби
Изработват се от половинилхлорид(pvc). Използват се за открито и скрито полагане където имаме малки меганични въздействия
- стоманено - панцерови тръби
Изработват се от книжна импрегнирана тръба поставена в безшевна стоманена тръба. Краищата на тръбата са винаги с резба. Използва се за скрито и открито при опасност от механични въздействия. При особено влажни помещения тръбата се асфалтира.
- стоманена - газови тръби
Това са безшевни стоманени тръби с резба в двата края. При полагането им се асфалтират, а в химически активни помещения и се лакират. Използват се за открито и закрито полагане във влажни и с химически изпарения помещения.Принадлежности към тръбите
- конзола
Служи за укрепване на прекъсвачите и щепселните кутии. Имат един отвор на свързване на тръбата към конзолата. Използват се за скрит и открит монтаж.
- разклонителна кутия
Кръгли и квадратни по форма, имат капак, които може да бъде метален или пластмасов, от 1 до 4 отвора монтират се винаги на стената като изпълнението на инсталацията зависи от типа на използваните тръби. Когато се използват стомано-панцерови тръби или стоманено газови разклонителните кутии са направени от чугун и са ляти като предварително имат направени резби на отворите. Съвременните конструкции на конзола и разклонителна кутия са направени от пластмаса и служат както за едното така и за другото.

Вие сте тук:Home БЕЗ КАТЕГОРИЯ статии ел. електро-инсталационни тръби