Цени за обекти с РЗП над 5000кв.м или стойност на възложените работи над 50 000лв 
ценова листа 2014г-изготвил инж.Б. Личев

I.Къртачни работи в бетонови конструкции.

вид работа мярка цена
Направа на дупка за конзолна кутия в бетон                                                                                           бр 1,80 лв.
Направа на дупка за разклонителна кутия в бетон бр 3,00 лв.
Направа на дупка за апартаментно табло в бетон за 8мод бр 4,80 лв.
Направа на дупка за апартаментно табло в бетон за 12мод бр 7,20 лв.
Направа на дупка за апартаментно табло в бетон за 18мод бр 10,80 лв.
Направа на дупка за апартаментно табло в бетон за 24мод бр 14,40 лв.
Направа на дупка за апартаментно табло в бетон за 36мод бр 21,60 лв.
Направа на дупка за  метално разпределително табло 1600кв.см бр 22,80 лв.
Направа на дупка за  метално разпределително табло 5000кв.см бр 72,00 лв.
Направа на дупка за  метално разпределително табло 10000кв.см бр 108,00 лв.
Пробиване на отвор в бетонна  плоча до    ф 10мм бр 1,20 лв.
Пробиване на отвор в бетонна  плоча до    ф 20мм бр 2,40 лв.
Пробиване на отвор в бетонна  плоча до    ф 32мм бр 4,80 лв.
Пробиване на отвор в бетонна стена до ф 10 бр 1,80 лв.
Пробиване на отвор в бетонна стена до ф 20 бр 3,60 лв.
Пробиване на отвор в бетонна стена до ф 32 бр 6,00 лв.
Направа канал за кабел  в бетон  до  ф 10 м 1,80 лв.
Направа канал за кабел/ гофре  до ф 16 м 2,40 лв.
Направа канал за гофре до ф 23 м 3,00 лв.
Направа канал за гофре до ф 29 м 3,60 лв.

II.Направа на дупки и отвори в тухла/итонг/гипскартон

вид работа мярка цена
Направа на дупка за конзолна кутия в тухла/итонг/гипскартон бр 0,90 лв.
Направа на дупка за разклонителна кутия в тухла/итонг/гипскартона бр 1,50 лв.
Направа на дупка за апартаментно табло в тухла/итонг/гипскартон за 8мод бр 2,40 лв.
Направа на дупка за апартаментно табло в тухла/итонг/гипскартон за 12мод бр 3,60 лв.
Направа на дупка за апартаментно табло в тухла/итонг/гипскартон за 18мод бр 5,40 лв.
Направа на дупка за апартаментно табло в тухла/итонг/гипскартон за 24мод бр 7,20 лв.
Направа на дупка за апартаментно табло в тухла/итонг/гипскартон за 36мод бр 10,80 лв.
Направа на дупка за  метално разпределително табло в тухла  1 600кв.см бр 9,60 лв.
Направа на дупка за  метално разпределително табло в тухла  5 000кв.см бр 12,00 лв.
Направа на дупка за  метално разпределително табло в тухла  10 000кв.см бр 18,00 лв.
Пробиване на отвор в стена тухла/итонг/гипскартон  до  ф 10мм бр 0,30 лв.
Пробиване на отвор в стена тухла/итонг/гипскартон  до  ф 20мм бр 0,60 лв.
Пробиване на отвор в стена тухла/итонг/гипскартон  до  ф 32мм бр 1,20 лв.
Направа канал за кабел  в тухла итонг/гипскартон  до  ф 10 м 0,90 лв.
Направа канал за кабел/ гофре в тухла итонг/гипскартон  до ф 16 м 1,20 лв.
Направа канал за гофре в тухла итонг/гипскартон  до ф 23 м 1,50 лв.
Направа канал за гофре в тухла итонг/гипскартон   до ф 29 м 1,80 лв.

III.Полагане и изтегляне на кабели и проводници

вид работа мярка цена
Изтегляне на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 1мм м 0,18 лв.
Изтегляне на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 2мм м 0,21 лв.
Изтегляне на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 3мм м 0,27 лв.
Изтегляне на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 6мм м 0,39 лв.
Изтегляне на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 10мм м 0,54 лв.
Изтегляне на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 16мм м 0,72 лв.
Изтегляне на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 25мм м 0,78 лв.
Изтегляне на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 32мм м 1,20 лв.
Изтегляне на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 50мм м 1,50 лв.
Изтегляне на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 100мм м 2,10 лв.
Изтегляне на слаботоков кабел(RG,RK,UTP,FTP и др.) м 0,36 лв.
Полагане на мостов кабел  ПВВМ-Б1 2х1мм м 0,36 лв.
Полагане на мостов кабел  ПВВМ-Б1 2х1,5мм м 0,42 лв.
Полагане на мостов кабел  ПВВМ-Б1 2х2,5мм м 0,48 лв.
Полагане на мостов кабел  ПВВМ-Б1 2х4мм м 0,54 лв.
Полагане на мостов кабел  ПВВМ-Б1 3х1мм м 0,48 лв.
Полагане на мостов кабел  ПВВМ-Б1 3х1,5мм м 0,54 лв.
Полагане на мостов кабел  ПВВМ-Б1 3х2,5мм м 0,60 лв.
Полагане на мостов кабел  ПВВМ-Б1 3х4мм м 0,72 лв.
Монтиране на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 1мм м 0,33 лв.
Монтиране на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 2мм м 0,39 лв.
Монтиране на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 3мм м 0,45 лв.
Монтиране на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 6мм м 0,50 лв.
Монтиране на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 10мм м 0,57 лв.
Монтиране на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 16мм м 0,60 лв.
Монтиране на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 25мм м 0,78 лв.
Монтиране на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 32мм м 1,11 лв.
Монтиране на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 50мм м 1,50 лв.
Монтиране на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 100мм м 1,77 лв.
Монтиране на слаботоков кабел(RG,RK,UTP,FTP и др.) м 0,48 лв.
Полагане на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 1мм м 0,27 лв.
Полагане на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 2мм м 0,33 лв.
Полагане на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 3мм м 0,39 лв.
Полагане на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 6мм м 0,45 лв.
Полагане на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 10мм м 0,48 лв.
Полагане на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 16мм м 0,51 лв.
Полагане на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 25мм м 0,66 лв.
Полагане на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 32мм м 0,90 лв.
Полагане на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 50мм м 1,02 лв.
Полагане на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 100мм м 1,11 лв.
Полагане на слаботоков кабел(RG,RK,UTP,FTP и др.) м 0,42 лв.

IV.Полагане на ПВЦ и стоманени тръби

вид работа мярка цена
Полагане гофрирана тръба по арматурна заготовка или скари ф 11 м 0,38 лв.
Полагане гофрирана тръба по арматурна заготовка или скари   ф 13 м 0,43 лв.
Полагане гофрирана тръба по арматурна заготовка или скари  ф16 м 0,49 лв.
Полагане гофрирана тръба по арматурна заготовка или скари ф18 м 0,54 лв.
Полагане гофрирана тръба по арматурна заготовка или скари ф23 м 0,59 лв.
Полагане гофрирана тръба по арматурна заготовка или скари ф29 м 0,76 лв.
Полагане гофрирана тръба по арматурна заготовка или скари ф32 м 0,86 лв.
Полагане гофрирана тръба по арматурна заготовка или скари ф 40 м 1,08 лв.
Полагане гофрирана тръба по арматурна заготовка или скари ф50 м 1,39 лв.
Полагане гофрирана тръбаоткрито по стена/тавам/под ф11 м 0,67 лв.
Полагане гофрирана тръбаоткрито по стена/тавам/под ф13 м 0,78 лв.
Полагане гофрирана тръбаоткрито по стена/тавам/под ф16 м 0,89 лв.
Полагане гофрирана тръбаоткрито по стена/тавам/под ф18 м 1,00 лв.
Полагане гофрирана тръбаоткрито по стена/тавам/под ф23 м 1,11 лв.
Полагане гофрирана тръбаоткрито по стена/тавам/под ф29 м 1,33 лв.
Полагане гофрирана тръбаоткрито по стена/тавам/под ф32 м 1,50 лв.
Полагане гофрирана тръбаоткрито по стена/тавам/под ф40 м 1,67 лв.
Полагане гофрирана тръбаоткрито по стена/тавам/под ф50 м 1,94 лв.
Полагане ПВЦ тръби открито по стени до ф 16 м 1,59 лв.
Полагане ПВЦ тръби открито по стени до  ф25 м 1,78 лв.
Полагане ПВЦ тръби открито по стени до  ф32 м 2,25 лв.
Полагане ПВЦ тръби открито по стени до  ф50 м 2,81 лв.
Полагане ПВЦ тръби открито по стени до  ф75 м 2,89 лв.
Полагане ПВЦ тръби открито по стени до  110 м 3,75 лв.
Полагане ПВЦ тръби по стоманена конструкция  до ф16 м 1,50 лв.
Полагане ПВЦ тръби по стоманена конструкция  до ф25 м 1,67 лв.
Полагане ПВЦ тръби по стоманена конструкция  до  ф32 м 1,89 лв.
Полагане ПВЦ тръби по стоманена конструкция  до ф50 м 2,22 лв.
Полагане ПВЦ тръби по стоманена конструкция  до  ф75 м 2,39 лв.
Полагане ПВЦ тръби по стоманена конструкция  до  ф110 м 2,78 лв.
Полагане ПВЦ тръби в канали и изкопи  до  ф 16 м 1,76 лв.
Полагане ПВЦ тръби в канали и изкопи  до  ф25 м 1,94 лв.
Полагане ПВЦ тръби в канали и изкопи  до  ф32 м 2,00 лв.
Полагане ПВЦ тръби в канали и изкопи  до  ф50 м 2,13 лв.
Полагане ПВЦ тръби в канали и изкопи  до   ф75 м 2,46 лв.
Полагане ПВЦ тръби в канали и изкопи  до  ф110 м 2,75 лв.
Полагане на стоманени тръби открито по стени  до 1/2" м 2,78 лв.
Полагане на стоманени тръби открито по стени  до  3/4' м 3,05 лв.
Полагане на стоманени тръби открито по стени  до  1" м 3,33 лв.
Полагане на стоманени тръби открито по стени  до 1 1/2" м 3,60 лв.
Полагане на стоманени тръби открито по стени  до  2" м 4,44 лв.
Полагане на стоманени тръби открито по стени  до  2 1/2" м 5,00 лв.
Полагане на стоманени тръби открито по стени  до  3" м 5,55 лв.

V.Полагане шина  , мълниеотвеждащо въже,заземители

вид работа мярка цена
Набиване на заземителен кол  правоъгълен   и дължина  до 1.5м бр 15,00 лв.
Набиване на заземителен кол  кръгл с ф до 40мм  и дължина  до 1.5м  бр 9,00 лв.
Полагане на поцинкована шина 30/3мм м 1,80 лв.
Полагане на поцинкована шина 40/4мм м 2,40 лв.
Монтаж  на ревизионна клеймна кутия бр 5,40 лв.
Монтаж на бетоно желязо,алуминиев или меден проводник -ф 10мм м 1,80 лв.
Монтаж на мълниепримен прът  бр 36,00 лв.
Монтаж на мълниепримен прът  бр 48,00 лв.
Ръчно  изкопаване на канал в почва със размери (дълбочина/ширина) м 8,40 лв.

VI.Монтаж на кабелни скари 

вид работа мярка цена
Монтаж на кабела скара  100/100см м 3,00 лв.
Монтаж на кабела скара 200/100см м 3,30 лв.
Монтаж на кабела скара 300/100см м 3,60 лв.
Монтаж на кабела скара 400/100см м 3,90 лв.

VI.Монтаж на кабелни скари 

 

вид работа мярка цена
Монтаж на ПВЦ кабелен канал с размери до 20/20 м 1,80 лв.
Монтаж на ПВЦ кабелен канал с размери до 60/60 м 2,10 лв.
Монтаж на ПВЦ кабелен канал с размери до 100/60 м 2,40 лв.
Монтаж на ПВЦ кабелен канал с размери до 200/100 м 3,00 лв.

VII.Прозвъняване, връзки,сухи разделки на кабели

вид работа мярка цена
Прозвъняване и връзване на проводници бр 0,24 лв.
Направа на суха разделка на кабел със сбор на жилата до бр 0,84 лв.
Направа на суха разделка на кабел със сбор на жилата до бр 1,38 лв.
Направа на суха разделка на кабел със сбор на жилата до бр 1,68 лв.
Направа на суха разделка на кабел със сбор на жилата до бр 1,95 лв.
Направа на суха разделка на кабел със сбор на жилата до бр 2,52 лв.
Свързване на проводник  към съоражение бр 0,34 лв.
Свързване на проводник  към съоражение бр 0,44 лв.
Свързване на проводник  към съоражение бр 0,83 лв.
Свързване на проводник  към съоражение бр 1,67 лв.
Свързване на проводник  към съоражение бр 3,33 лв.
Свързване на проводник  към съоражение бр 5,55 лв.

VIII.Монтажни работи 

вид работа мярка цена
Монтаж на контакт монофазен тип шуко за скрит монтаж бр 1,50 лв.
Монтаж на контакт монофазен тип шуко за открит монтаж бр 2,10 лв.
Монтаж на присъединителна кутия за ел. Печка бр 1,80 лв.
Монтаж на трифазен контакт бр 3,00 лв.
Монтаж на ключ за осветление (еденичен,сериен,девиаторен) за скрит монтаж бр 1,20 лв.
Монтаж на ключ за осветление (еденичен,сериен,девиаторен) за открит монтаж бр 1,80 лв.
Монтаж бойлерно табло бр 4,20 лв.
Монтаж на осов вентилатор за баня бр 7,20 лв.
Монтаж на кутия АТ. табло  със 8 позиции бр 4,80 лв.
Монтаж на кутия АТ. табло  със  12 позиции бр 7,20 лв.
Монтаж на кутия АТ. табло  със  18 позиции бр 10,80 лв.
Монтаж на кутия АТ. табло  със  24 позиции бр 14,40 лв.
Монтаж на кутия АТ. табло  със  36 позиции бр 21,60 лв.
Монтаж на метално табло кутия  до 100/200см върху  фундамент или на стена бр 90,00 лв.
Монтаж на етажна разпределителна кутия за слаботокова инсталация 20/35 бр 12,00 лв.
Монтаж на главно слаботоково табло  60/90 бр 36,00 лв.
Монтаж на монофазен предпазител бр 3,60 лв.
Монтаж на трифазен предпазител бр 6,00 лв.
Монтаж на монофазна ДТЗ. бр 7,20 лв.
Монтаж на трифазна ДТЗ бр 9,00 лв.
Монтаж електромер монофазен  бр 9,00 лв.
Монтаж електромер трифазен бр 12,00 лв.
Монтаж на главен трифазен изключвател  за монтаж на монтажна плоча до 100А бр 18,00 лв.
Монтаж на конзолна кутия за скрита инсталация бр 0,80 лв.
Монтаж на разклонителна кутия за скрита инсталация бр 1,00 лв.
Монтаж на ПКОМ разклонителна кутия бр 2,10 лв.
Монтаж на осветително тяло тип аплик бр 4,80 лв.
Монтаж на осветително тяло тип плафониера бр 5,40 лв.
Монтаж на осветително тяло тип луна бр 4,20 лв.
Монтаж на осветително тяло тип луна голяма бр 5,40 лв.
Монтаж на адаптор 220/12V за луни бр 3,60 лв.
Монтаж на евакуационно осветление бр 6,00 лв.
Монтаж на осветително тяло 4х18w в растерен таван бр 7,20 лв.
Монтаж на осветително тяло 2х18w в растерен таван бр 6,00 лв.
Монтаж на осветително тяло 2х18w открит монтаж бр 7,20 лв.
Монтаж на осветително тяло4х18w открит монтаж бр 8,40 лв.
Монтаж на осветително тяло 1х18w открит монтаж бр 4,80 лв.
Монтаж на осветително тяло 2х18w открит монтаж бр 5,40 лв.
Монтаж на осветително тяло2х36w открит монтаж бр 6,00 лв.
Монтаж на осветително тяло 2х58w открит монтаж бр 7,20 лв.
Монтаж на влагозащитена плафониера бр 5,40 лв.
Монтаж прожектор 100W бр 6,60 лв.
Монтаж прожектор 500W бр 12,00 лв.
Монтаж на парково осветително тяло до Н=1м бр 12,00 лв.
Монтаж на парково осветително тяло до Н=2м бр 30,00 лв.
Монтаж на осветително тяло тип полилей до 5 лампи бр 15,00 лв.
Монтаж стенна фасунга  бр 1,50 лв.
Монтаж висяща фасунга бр 0,80лв
Монтаж на теливизиона розетка бр 1,50 лв.
Монтаж на телефона розетка бр 1,80 лв.
Монтаж на интернет розетка бр 2,10 лв.
Монтаж на контролен съединител 150/150/65 за земно бр 9,00 лв.
Монтаж на домофонна слушалка бр 7,20 лв.
Монтаж на домофонно табло до 25 абоната бр 21,00 лв.
Монтаж на домофонно табло до 50 абоната бр 33,00 лв.
Монтаж на ел. Магнитен насрещник бр 9,00 лв.
Монтаж домофонна централа бр 12,00 лв.
Монтаж звънчев бутон бр 1,11 лв.
Монтаж на видеокамера на открито бр 18,00 лв.
Монтаж на видеокамера в закрити помещения бр 12,00 лв.
Монтаж на датчик за движение бр 7,20 лв.
Монтаж на клавиатура за контрол на достъпа бр 12,00 лв.
Монтаж на  акустичен датчик бр 7,20 лв.
Монтаж противопожарен датчик бр 7,20 лв.
Монтаж на основа за противопожарен датчик бр 7,20 лв.
Монтаж на изнесен светл сигнализатор бр 4,80 лв.
Монтаж на пожароизвестителна централа бр 60,00 лв.

IX.Приблизителни уедрени цени за излази

вид работа мярка цена
Лампен излаз до 4м бр 4,80 лв.
Лампен излаз до 6м бр 5,40 лв.
Лампен излаз до 8м бр 6,60 лв.
Лампен излаз до 10м бр 7,20 лв.
Лампен излаз до 12м бр 7,80 лв.
Контактен излаз до 4м бр 5,40 лв.
Контактен излаз до 6м бр 6,60 лв.
Контактен излаз до 8м бр 7,80 лв.
Контактен излаз до 10м бр 8,70 лв.
Контактен излаз до 12м бр 9,60 лв.

X.Приблизителни уедрени цени на точка

вид работа мярка цена
Цена направа на ел инсталация на точка. бр 4,20 лв.

XI.Приблизителни уедрени цени на РЗП.

вид работа мярка цена
Цена направа на ел инсталация на квадратура РЗП . кв/м 7,20 лв.

 

Вие сте тук:Home Цени ел. инсталия жилищен комплекс