image1Монтаж на апартаментни табла

 Апартаментните табла могат да бъдат разделени на 2 основни групи .

     -Апартаментни табла за скрит монтаж .
     -Апартаментни табла за открит монтаж.


При монтаж на АТ за скрит монтаж трябва да се направи ниша в стената където то да бъде монтирано , докато при апартаментните табла за открит монтаж таблото се монтира директно на стената.
В зависимост от броя на позициите (предпазителите) които ще бъдат монтирани , апатаментните табла  се разделят на
АТ с 4,8,12,24,36,48 позиции.Всяко едно от тези табла е с различни размери и габарити.


image2Монтаж метални табла. 

 Разпределителните табла  могат да бъдат изработени на място или поръчани за изработка в специализирани за тази дейност фирми.

 Кой от двата варианта да се избере  зависи от конкретния случай. В повечето случаи те се поръчват и  изработват в  заводски условия.

Цените за този вид услуга са твърде разнообразни и трябва да направите запитване за да Ви направим оферта съобразена с вашия конкретен случай. 

 

Вие сте тук:Home Монтаж електротабла