Авариите в електроинсталацията  възникват често в най неудобния момент и не търпят отлагане във времето. За да бъдат отстранени качествено и бързо тези аварии е необходимо намесата на опитен електротехник с  дългогодишен опит в тази област. Това е и основната причина за тяхната по-висока цена. Обикновено такива аварии се отстраняват по най-бързия начин, като се премахне причината за аварията и се възстанови нормалната работа на електроинсталацията.Ние сме готови да Ви предоставим тази услуга на определени цени за аварийни ремонти. Другия вид електроуслуги които предлагаме са стандартни .При тях не е необходима спешна намеса на електротехник . Те са свързани главно с профилактика  на електроинсталацията и уредите присъединени към нея, както и необходимоста от нови излази  възникнала  в следствие на преустройство или ремонт.  Пълния списък на електроуслугите и техните цени може да  видите тук. От нашата практика до момента може да споделим, че около 80% от  жилищата на които не е правена профилактика на електроинсталацията се  нуждаят от такава.   Кога трябва да  потърсите  електротехник без да е възникнала авария ? Ако си задавате този въпрос то нашия отговор е следния:

  • В жилището Ви понякога мирише на изгоряла пластмаса .
  • Контактите ви мърдат при включване или изключване на щепсели.
  • Често ви се налага да сменяте предпазител или  някой предпазител се изключва.
  • Мислите да правите ремонт.
  • Ще си слагате проточен бойлер.
  • Искате да направите нови контактни и лампени излази.
  • Имате повече разклонители отколкото  контакти.
  • Имате стърчащи или  открити кабели на силнотоковата инсталация.

Нашата препоръка към всеки отговорен за имуществото си гражданин е да направи профилактика на електроинсталацията , защото в 90% от случаите тя е причина за пожари и смърни случаи възникнали в следствие на неизправна електроинсталация.  Не забравяйте, че всички сгради строени преди 2000г са  изпълнени с двупроводна  електроинсталация и нямат  дефектнотокови защити . За тяхната необходимост има изписани много  материали и  не  случайно са въведени като стандарт и инсталациите трябва да бъдат трипроводни. Съществуват варианти при които двупроводни инсталации могат да бъдат обезопасени като се приведат в трипроводни без да се налага цялостна подмяна на същата.

 

 

 

 Ние от ЕЛ ИНС ПРОЕКТ-ЕООД  извършваме смяна на витлови предпазители, както и подмяната им с автоматични прекъсвачи.

staro-el-tabloТова понякога е съпроводено и с подмяна на цялото електротабло за да се постигне максимален ефект от дейноста. Витловите предпазители все още са в широка употреба и по голяма част от старите жилища и електротабла са оборудвани с тях. Нужно е да се пристъпи към взимане на мерки за подмяната има с автоматични предпазители .Витловите предпазители имат много слаба практичност поради факта, че след всяко късо съединение те трябва да бъдат заменени с нови,  което е свързано с време и допълнителни разходи. В практиката вместо подмяна с нови калибрирани за съответния ток , те се разкомплектоват и на мястото на изгорялата жичка се слага нова която не е съобразена с допостимите токове на късо съединение.Това води до опасни последици при възникване на нови къси съединения и често пъти са причина за пожари. Другата причина е, че когато извършвате смяна на тези предпазители сте в близост до тоководещи части на електротаблото и това застрашава вашия живот имайки се в предвид обстоятелствата, че подмяната им обикновено става на тъмно или при недостатъчна осветеност, което е допълнителен фактор за злополука.  Разходите по подмяната на едно стандартно апартаментно електротабло са сравнително малки и не си заслужава да си причинявате тези рискове и неудобства.Разпределителни табла където е невъзможна подмяната им с нови се препоръчва индивидуална смяна на всеки един витлов предпазител с автоматичен от съответния клас.

За информация относно цени може видите тук или да се свържете с нас на тел:0878 655 521