ЕЛ ИНС ПРОЕКТ-ЕООД извършва поддръжка на вече изградени електроинсталации в сгради , офиси и търговски помещения.

imagesИзвършваме поддръжка на:

 • Силови електроинсталации в сгради
 • Осветителни ел инсталации в сгради
 • Електротабла и оборудване
 • Парково осветление
 • Поливни системи
 • Звънчеви и домофонни системи
 • Видеодомофонни системи
 • Видеонаблюдение и Контрол на достъпа
 • Заземителни системи
 • Гръмоотводни системи

Разполагаме с необходимото оборудване и квалификация.

За въпроси и разяснения моля обадете се на тел: 0878 655 521  

ЕЛ ИНС ПРОЕКТ извършва поддръжка на електроинсталациите в сгради срещу абонамент.

Изготвяме индивидуална оферта  за всеки наш клиент съгласно неговите изисквания и текущото  състоянието на действашата електроинсталация.Първоначално се прави оглед на цялата сграда и се планират неотложните мерки по въвеждането на електроинсталациите съгласно нормативните уредби за безопастност на електроинсталациите и електрооборудването в сгради.Прави се оферта за отстраняване на  тези неизправности, след което се предлга договор от наша страна за бъдеща поддръжка.

Извършваме поддръжка на: 

 • Осветителните  инсталации в сградата. Тази подръжка се състои  в периодичен преглед на състоянието на  осветителната ел инсталация  и подмяна на дефектирали осветителни тела .
 • Силовите инсталации в сградатата . Тази подръжка се състои в периодичния преглед на  контактните излази .Проверка за заземяването на контактите и нормалната работа на дефектнотоковите защити, отстраняване на текущи повреди.
 • Заземителни и мълниеотводните системи на сградата.
 • Слаботоковите инсталации (звънчви , домофонни ,видеодомофонни , СОТ , видеонаблюдение и контрол на достъпа).
 • Поддръжка на електротабла и електрооборудване.

Цените за поддръжка на сградни електроинсталации  са в диапазона от  0,2 лв/квм до 1лв кв/м в зависимост от РЗП на сградата видовете инсталации и тяхното текущо състояние.