Ние от ЕЛ ИНС  ПРОЕКТ извършваме  проверка на изправността и ремонт на всички видове  сградни инсталации.Благодарение на дългогодишния си опит в сферата на електроуслугите и електроинсталациите ние можем да се справим с всякакво предизвикателство в тази област. Успешно можем да ремонтираме а при нужда и подменим съществуващата електроинсталация в съвсем кратки срокове.Ремонтните работи по електроинсталациите трябва да се извършват от  квалифицирани електротехници притежаващи нужните сертификати и имащи дългогодишен опит в тази дейност. Когато говорим за ремонт на електроинсталация в повечето случаи се разбира възстановяване на работоспособността на съществуващата ел. инсталация в следствие на възникнала повреда по време на експлоатация. В нашата практика се оказва, че над 50% от случаите в които сме били ангажирани да извършим ремонт по действащи  електроинсталации те не са отговаряли на  нормативни уредби и в повечето случаи са на ръба да предизвикат пожар или да причинят нещастен случай.  Ако имате съмнение в изправноста на вашата ел. инсталация е необходимо да се свържете с нас за да направим обстойна проверкаи профилактика на инсталацията  и при констатиране на несъотвествия  да Ви дадем съвет какво да предприемете.

Проверката се състои в следното:

 • Визуален оглед и определяне състоянието на елементите на ел. инсталацията, като кабели(по стени,тавани и скари), ключове, контакти, електротабла, състоянието на  връзките и присъединяване на кабелите към съоражения.
 • Проверка на изолационното и омическото съпротивление на кабелите.
 • Проверка за заемяване на контакти и осветителни  тела.
 • Проверка на токовите кръгове и дали окабеляването отговаря за съответните електрически товари.
 • Проверка на заземителните и мълниеприемните системи.

При констатиране на  несъответствие с нормите ще Ви консултираме  какво да предприемете и кои са най неотложните действия от ваша страна за да приведете в нормални норми ел. инсталацията. В повечето случаи се налага подмяна на ел таблата и апаратурата,  ако не отговарят на минималните норми за електробезопастност. Възможно е да се запазят външните кутии на ел таблата и да се подмени само електроапаратурата , но ние лично препоръчваме смяна на старото табло с ново. При наличие на висящи и неправилно укрепени кабели се взимат мерки те да бъдат монтирани правилно.Домакинствата, които живеят в по стари сгради е важно да знаят, че ако не са подменили електроинсталациите или частично отделни кръгове то това е наложително в случаите, когато сечението на  захранващите кабели са по малки от 10мм2, илазите за бойлер и печка са със сечение по малки от 4мм2.  Друга важна част по ремонтните работи особено в жилищни помещения е подмяна на старите ключове и контакти с нови. Желателно е да се подменят и конзолните кутии, като се съобразят с вида на новите ключове и контакти.

Ние ще извършим всички тия дейности без да Ви ангажираме с ваше присъствие, няма да Ви се наложи да доставяте материали и след като си тръгнем да викате куп майстори да оправят щетите. Работим бързо качествено, почистваме след нас, възстановяваме ако сме къртили, шпакловаме и боядисваме. Всичко това го предлагаме като комплексна услуга и като краен ефект е значително по-малката цена на услугата.

Не пропускайте да вземете оферта и от нас за да сравните и видите разликата.

за връзка с нас : 0878 655 521 всеки ден от 8.00ч до 19.30ч

Ел Инс Проект ще извърши всички дейности свързани с проектиране, изграждане и ремонт на електроинсталациите на вашето жилище, сграда или обект.

Електрическата инсталация се изгражда с едножилни или многожилни  медни проводници с изолация от поливинилхлорид.Тя се разпределя на токови кръгове в зависимост от предназначението и товарите които ще бъдат присъединявани към тях. Това е необходимо за да  може да се постигне максимална защита на уредите,проводниците и хората съответно от претоварване, пренапрежение,ток при късо съединение или ток на утечка. За да се осигури защита от претоварване на съответния токов кръг  се използват така наречените предпазители,които биват автоматични или със стопяема жичка. Принципа е, че когато се превиши допустимия ток за съответния токов кръг те се задействат и го изключват. За защита от пренапрежение се използват така наречените катодни отводнители или аристори. Принципа при тях е да не се допусне по голямо или по малко напрежение от допустимото за съответния клас на защита. За защита от ток на утечка се използват така наречените дефектнотокови защити.Те се използват главно за защита на хора и сгради от въздействията на електрическия ток .Изброените защити са задължителни за всяка една съвремена електроинсталация. Има различни изпълнения на видовете електроинсталации, като всеки един вид си има своето предназначение предимства и недостатъци.

Проверете дали вашата електроинсталация има нужните защити и дали отговаря на съответните  норми и при липса на такива вземете необходимите мерки ако искате да защитите имуществото си,здравето на вас и близките ви хора.Не забравяйте, че това е лично ваше задължение и Вие лично ще носите последствията при възникване на нещастен случай или пожар. 

За да бъдат тези защити ефективни е нужно вашата електроинсталация да е изпълнена трипроводно или петпроводно в зависимост от това дали ел. инсталацията е  монофазна или трифазна,като имаме по един проводник за фаза, един за неутрала и един за защитно заземяване. Всяка една сграда трябва да има изградена собствена заземителна инсталация и към нея да бъдат присъединени всички заземителни проводници от съответните токови кръгове както и мълниеприемната система.За повече информация може да прочетете наредба №3 за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии.

Тези изисквния са задължителни и се прилагат в съвременото строителство като  всички сгради строени след 2000г би трябвало да отговарят на тях. За по старите такива, които се  водят за заварено положение тези норми не са приложени и при тях инсалациите подлежат на преработка за да отговарят на тези норми.

Ако ви предстои ремонт не забравяйте да проверите и обновите електроинсталацията си, защото ще разчитате на нея в близкото бъдеще.

За въпроси и консултации по въпроса се свържете с нас на тел: 0878 655 521

Подкатегории

 • домофони системи

  Услугите които ви предлагаме в тази насока са: 

  -Проверка на наличното окабеляване и неговата изправност.

  -Доставка на домофонна или видеодомофонна система по ваш избор.

  -Извършване на допълнително окабеляване  при нужда .

  -Монтаж на домофонна ,видеодомофонна  система.

  -Ремонт на вече съществуващи домофонни и видеодомофонни системи.

   

   

  Брой статии:
  3
 • електроинсталации

       Ел Инс Проект -ЕООД  извършва ремонт на електроинсталации и ситеми . Ние сме фирма с традиции в областа на електроуслугите и електроинсталациите. Работим с качествени материали на доказани световни производители също така  използваме професионална техника и интрументи което гарантира качеството на предлаганата услуга

  ремонти на електроинсталациии

  Брой статии:
  1
 • ремонт на ел. табла
  Брой статии:
  1