Признак Видове електрически инсталации
Местоположение - открити (външни) - разположени по външните стени на сградите и съоръженията, под навеси, на стълбове в дворовете и градините.
- закрити (вътрешни) - в помещенията на жилищни, обществени, производствени и аграрни сгради.
Предназначение - осветителни - за захранване на осветителни и контактни излази.
- силови - за захранване на двигатели и контактни излази с голяма мощност.
- защитни - мълниезащитни, заземителни, занулителни.
- сигнално-съобщителни - звънчеви, домофонни, пожаросъобщителни.
- със специално предназначение - асансьорни, светлинно- рекламни.
Вид на тока - за постоянен ток - домофонни, вътрешнозаводски транспорт, захранване на промишлени нагревателни пещи.
- за променлив ток - осветителни, силови и др.
Номинално напрежение - за високо напрежение над 1000 V - светлинно-рекламни, захранване на специални електродвигатели при открити рудници и промишлени обекти с напрежение 3, 5, 7 kV (нестандартно) и др.
- за ниско напрежение до 1000 V - система 380/220 V (3 фази и нула); система 660/380 V (3 фази и нула); система осветителни инсталации 220 V (фаза и нула); система 380 V (3 фази) - асинхронни двигатели.
- за безопасно напрежение - постоянно напрежение - 1, 2, 5, 6, 8,
12, 24, 36, 48, 60 V; променливо напрежение - 3, 5, 8, 12, 36, 48, 75
V.
Експлоатационни условия в помещението - нормално изпълнение.
- за влажни, мокри, пожароопасни, прашни, взривоопасни, електроопасни помещения.
Вие сте тук:Home ВИДОВЕ ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ БЕЗ КАТЕГОРИЯ статии ел. Електроинсталации според техния признак