• Подръжка на електроинсталации
  Подръжка на електроинсталации

  Извършваме подръжка на съществуващи електроинсталации . Нашите клиенти се възползват от преференциални цени . Минимални такси за абонамент .

 • Аварийни електроуслуги
  Аварийни електроуслуги

  Извършваме аварийни посещения при аварии в електрическата система на вашето жилище.Качествено и бързо отстраняване на повредата. Гаранции за извършената услуга.

 • Професионални електроуслуги
  Професионални електроуслуги
  Отстраняване на електро повреди, изграждане на ел инсталации и ел табла, ремонт и инсталации на всякакви електро уреди, в това число ремонт на бойлери, миялни машини, електро монтаж и свързване на електрическите уреди.
 • Ремонт на електротабла и инсталации.
  Ремонт на електротабла и инсталации.

  Извършваме  ремонти на съществуващи електротабла . Смяна на електромери, предпазители, Дефектнотокови защити, контактори . Смяна на захранващи кабели .

   Ние от ЕЛ ИНС ПРОЕКТ ще Ви дадем най-доброто ценово предложение съобразено с вашите изисквания.


Основния въпрос който ни вълнува когато си поръчваме определена услуга е:

    - Какво ще получим и какво ще платим ?

1. Ниска цена и бързи срокове

Можем да Ви предоставим ниска цена и бързи срокове за изпълнение на възложената работа,но като цяко тези параметъри изключват третия параметър от невъзможния триъгълник – високото качество.Извършената работа ще бъде относително качествена, но предвид ниската цена е много вероятно някой друг (конкурент) да предлага по-високо качество, влагайки по висококачествени материали на по висока цена , което автоматично води и до по висока цена на услугата.

2. Високо качество и бързи срокове

Високото качество и бързите срокове за доставка (изпълнение) автоматично изключват третия показател от триъгълника – ниската цена. Няма как да се постигне ниска цена в един конкурентен пазар, в който акцентът ни е върху високото качество и бързите срокове за изпълнение/доставка.

Например, предлагаме най-качествената услуга и сме се постарали да сме с експедитивни в електроуслугите и монтажните т.е. наели сме по-голям брой специалисти . Това води след себе си съответното покачване в цената и няма как да сме с по-ниска цена от наш конкурент, който продава по-ниско качествен продукт или бави клиентите си във времето.

3. Високо качество и ниска цена

Комбинацията “високо качество” плюс “ниска цена” на пръв поглед е невъзможна, но само на пръв поглед. Всъщност, напълно възможна комбинация е, но идва с цената на по бавното време за изпълнение или доставка.

Свържете се с нас и задайте вашите критерии. Бъдете сигурни, че ние ще ги удоблетворим напълно.

Вие сте тук:Home ЦЕНИ Фактори определящи цените